A Flower of Spring / Bir Bahar Çiçeği

A larger version is here / Daha büyüğü burada.