Alan Watts. Bulunduğumuz anı yaşamak üstüne kısa bir metin.

Taoizm’in batıda tanınmasına katkısı olan Alan Watts’ın örnek bir metninden çeviri:

Gerçekliğe ilişkin düşünceleri değil gerçekliği bilen temel bilinç, “asıl bilinçlilik”, geleceği tanımaz. Tümüyle şimdide yaşar ve şu anda olan dışında hiç bir şey algılamaz. Oysa zeki beyin, anlık deneyimin bellek denen kısmına bakar ve bunu kullanarak tahminler yapabilir. Bu tahminler, çoğu kez o derece doğru ve güvenilirdir ki (‘herkes ölecektir’ gibi) geleceğin çok yüksek derecede gerçeklik kazanmasıyla, içinde bulunulan an değerini yitirir.

Oysa gelecek burada değildir ve burada olana dek, deneyimlenen gerçekliğin parçası olamaz. Gelecek hakkındaki bilgilerimiz -çıkarımlar, tahminler- tümüyle soyut ve mantıksal öğelerden oluştuğundan yenemez, koklanamaz, görülemez, işitilemez; kısacası hiçbirinin tadına varılamaz. Geleceğin ardına düşmek, sürekli kaçan bir hayaleti kovalamak gibidir; siz ne kadar hızlı kovalarsanız o da o kadar hızlı uzaklaşır. Bu yüzden uygarlığın tüm işleri aceledir; kimse elinde olandan tad almaz, sürekli daha fazlasının ardına düşer. Bundan dolayı mutluluk, elle tutulur gerçeklerden değil; sözler, umutlar, güvenceler gibi soyut ve yüzeysel şeylerden oluşur.

———————————————————————————————————

The original is from brainpickings with a reference to the 1951 original :

The “primary consciousness,” the basic mind which knows reality rather than ideas about it, does not know the future. It lives completely in the present, and perceives nothing more than what is at this moment. The ingenious brain, however, looks at that part of present experience called memory, and by studying it is able to make predictions. These predictions are, relatively, so accurate and reliable (e.g., “everyone will die”) that the future assumes a high degree of reality — so high that the present loses its value.
But the future is still not here, and cannot become a part of experienced reality until it is present. Since what we know of the future is made up of purely abstract and logical elements — inferences, guesses, deductions — it cannot be eaten, felt, smelled, seen, heard, or otherwise enjoyed. To pursue it is to pursue a constantly retreating phantom, and the faster you chase it, the faster it runs ahead. This is why all the affairs of civilization are rushed, why hardly anyone enjoys what he has, and is forever seeking more and more. Happiness, then, will consist, not of solid and substantial realities, but of such abstract and superficial things as promises, hopes, and assurances.

Advertisements

4 thoughts on “Alan Watts. Bulunduğumuz anı yaşamak üstüne kısa bir metin.

  1. Pingback: Düşünceler. Marcus Aurelius. | Bulent Celasun's Blog

  2. Pingback: Günü Yaşa. Saul Bellow. | Bulent Celasun's Blog

  3. Pingback: Sis. Miguel de Unamuno. | Bulent Celasun's Blog

  4. Pingback: Kâseni Yıka! | Bulent Celasun's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s